Terms of service

Försäljningsvillkor
Version 2015:1 gäller från och med 01-10-2015

Följande villkor gäller för köp på http://www.eyeshutisland.com
och inte på våra fysiska butiker eller hos våra auktoriserade återförsäljare runt om i världen. Eye Shut Island reserverar sig för framtida ändringar i villkor och avtal. Konsumenter som handlar hos http://www.eyeshutisland.com omfattas av Konsumentköplagen, och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
 
Tillämplighet
Försäljningsvillkor hos http://www.eyeshutisland.com gäller
från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Eye shut island publicerade försäljningsvillkor. Kunden är själv ansvarig för att hålla sig uppdaterad med våra senaste villkor.
 
Juridiskt ansvar
Eye shut island kan inte garantera att alla produkter finns i lager vid köptillfället. Om en produkt inte finns i lager kommer vi på
Eye shut island att kontakta dig via email eller telefon.
Eye shut island eftersträvar att hålla bilder, priser och texter ständigt uppdaterade men vi reserverar oss för fel som kan uppkomma på grund av den mänskliga faktorn eller tekniken. Skulle felaktigheter uppstå, kommer Eye shut island att kontakta dig som då får möjlighet att handla dina valda varor till rätt pris alternativ upphäva köpet.
Om Eye shut island inte får kontakt med dig så kommer ordern
att återkallas och du debiteras inte. Eye shut island kan inte garantera att hemsidan och webbshopen alltid fungerar felfritt. Inte heller kan Eye shut island ansvara för internethastigheter eller andra problem uppkomna av internetleverantör. Eye shut island samarbetar med säkra och kontrollerade leverantörer av olika digitala system men kan inte garantera att leverantörer inte drabbas av problem eller hinder av olika karaktär.
 
Immateriella rättigheter
Alla Eye shut island texter och symboler är patentskyddade
såsom logotyper, grafisk design, foton, design, ikoner, produkttexter och annan text. Även produkterna på www.eyeshutisland.com är patentskyddade och får under inga omständigheter användas av aktörer för kommersiella syften. Privata användare får ladda ned och sprida allt material som finns på hemsidan om det sker utan ekonomiska syften. Källan måste alltid anges. All annan spridning
eller kopiering är förbjuden såvida inte skriftlig tillåtelse från
Eye shut island AB finns. Ingen person får utge sig för att
vara representant för Eye shut island eller www.eyeshutisland.com utan skriftligt avtal. Man får under inga omständigheter förändra innehåll på www.eyeshutisland.com. All sådan verksamhet blir föremål för polisåtgärd.
 
Skribenter, bloggare och journalister kan få egna login
efter kontakt med oss på
Eye shut island via info@eyeshutisland.com
 
Företagsinformation
Eye shut island
Västerlånggatan 43
SE-111 29 Stockholm
Sverige
+467 07 490128
info@eyeshutisland.com
www.eyeshutisland.com
 
Här är ett urval av skyddade varumärken som också är
registrerade i fler än ett land. Användande av eyeshutisland.com ger inte rättighet att använda Eye shut island symboler.
EYE SHUT ISLAND
FINE ART TOYS & STORIES
 
 Sekretess
All personlig information som sparas på www.eyeshutisland.com
hanteras med största försiktighet samt följer alla lagar och regler för dessa. Information som vi sparar kommer under inga omständigheter att säljas eller föras vidare till tredje part. Informationen kan komma att användas för framtida specialerbjudande och andra VIP arrangemang på eyeshutisland.com eller i butik och/eller andra event som Eye shut island tillhandahåller. Du kan vid ordertillfället välja att inte få information från Eye shut island. Skulle vi av misstag skicka dig information, ber vi dig kontaktat oss omgående via mail till info@eyeshutisland.com. Du kan när du vill avsluta prenumerationer från eyeshutisland.com nyhetsbrev och andra erbjudande. Du kan när som helst återuppta en prenumeration genom att gå in på www.eyeshutisland.com och följa anvisningarna. Du kan när som helst få ut eventuell information från dig som vi sparat. Om så
önskas, skicka ett email till info@eyeshutisland.com och beskriv ditt ärende. För att säkerställa att det är rätt person vi har kontakt med så kommer du att få lämna utförlig information som bekräftar de uppgifter vi har om dig. Kontakt via email sker endast med tidigare lämnat emailkonto. Om använt emailkonto inte längre existerar vänligen ha förståelse för att ärendet kan ta längre tid. Du har även rätt att begära att få all information raderad. Eye shut island kan
vid misstanke om brott radera ett konto hos Eye shut island och även stoppa en pågående order.
 
Säkerhet
Eye shut island och www.eyeshutisland.com är användare av
SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering. När en order är lagd och betalning sker så processas den i en av Internets säkerhetskällor för säker betalning via internet. Samma system som
banker och myndigheter använder. Vi samarbetar bara med certifierade leverantörer av internetteknik och säkerhet.
 
Cookies
www.eyeshutisland.com använder sig av cookies i syfte att
skapa en snabbare och mer användarvänlig hemsida. Det tillåter www.eyeshutisland.com att spara information från dig. Du kan i dina egna inställningar göra så att all info raderas efter senaste besöket på www.eyeshutisland.com.
 
Länkar
www.eyeshutisland.com kan vara länkad av andra hemsidor och
i så fall är Eye shut island inte ansvarig för vad dessa skriver eller
publicerar eftersom det är utom eye shut islands kontroll.
 
Betalningar och priser
Vi acceptera betalningar med Klarna (endast Sverige),
Paypal, Visa, Mastercard, Amex och de flesta betal- och kreditkort. Hela beloppet dras när produkt packats och sändning bokats. Om köpet görs inom EU är moms inräknat i priset. Fraktkostnader tillkommer om ej annat anges. Order utanför EU levererar enligt DDU, vilket innebär att priset är exklusive moms, skatt och importskatt. Eye shut island kan inte förutse vilka avgifter, skatter och momssatser som respektive land kommer att ta ut. I vissa fall kan
tullverket i respektive land ta ut avgifter innan produkten lämnar tullverket. Vänligen kontakta ditt lokala tullkontor för att ta reda på dina villkor. Eye shut island sköter inga kontakter med tullmyndigheter.
 
Klarna & Paypal
För kunder som är mantalsskrivna i Sverige rekommenderar vi
betalning med Klarna. Det är enkelt, snabbt och tryggt. För mer information om Klarna vänligen besök www.klarna.se eller kontakta dem via mail info@klarna.se eller telefon 08-120 120 00.
 
För kunder utanför Sverige rekommenderar vi Paypal då du
registrerar kredit- eller betalningskort endast en gång. Sedan kan du enkelt, tryggt och snabbt handla på nätet.
 
Frakt
Eye shut island har snabba och säkra leveranser till hela EU.
Beställningar skickas direkt från Eye shut islands lager och tar mellan 1-10
dagar beroende på varifrån i världen du beställer.
1.    
Inom Sverige 1 - 2 arbetsdagar
2.    
Inom EU 2 - 5 arbetsdagar
3.    
Övriga länder 4 - 10 arbetsdagar
När ordern är registrerad får du ett mail med spårningsnummer för att enkelt kunna följa ditt paket. Vid problem, vänligen kontakta transportföretaget via mail eller telefon. Om problem återstår,
kontakta vår kundtjänst på info@eyeshutisland.com.
 
Byten och returer
Om ni önskar byta eller lämna tillbaka en produkt, kontakta
oss på Eye shut island på info@eyeshutisland.com
eller telefon +46 (0) 707490128. Vi accepterar returer endast med obruten förpackning. Återbetalning sker till samma kredit- eller betalkort som användes vid betalningen. Fraktkostnaderna betalas inte tillbaka. Eye shut island betalar inte heller eventuella fraktkostnader som kan tillkomma vid byte av varor. Du kan även, efter överenskommelse med oss på Eye shut island, besöka
vår butik. Butiken ligger på Västerlånggatan 43, 111 29 Stockholm, Sverige. Vänligen läs Eye shut islands köpvillkor för mer information. Kontakta oss på info@eyeshutisland.com om du undrar
över något.
 
Överträdelse av regler
Eye shut island reserverar sig för rätten att stänga av
kunder som inte följer gällande regler, lagar och etik. Personer som försöker komma åt stängda utrymmen där lösenord förkommer kommer Eye shut island att stänga av omedelbart.  
 
Force Majeure
Eye shut island ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Eye shut islands inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, naturkatastrofer, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation inte heller vid fel eller försening i tjänster från
underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Eye shut island kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och Eye shut island rätt att häva köpet
med omedelbar verkan.
 
Tillämplig lag och tvist
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med
Eye shut island.